המנוע העדין

לסירת חיי מנוע בנזין.
לרקע נהמותיו אני צולח את הים במהירות, מים שוצפים סביבי.
הוא מניע אותי כל חיי, והוא עושה את העבודה: דוחף אותי קדימה.