השחרור

נתחיל בשירות הצבאי שלי.
את החשיבות אני אבהיר בהמשך, אך העיקרית בסיבות היא דווקא אותו רגע ביזארי שבו לפתע הוא כבר – אינו.